Mäklarsamverkan

Vi tar tacksamt emot Ditt Uppdrag!

Ring oss för en gratis första genomgång.

Vi kommer då överens om skälig ersättning/provision för vårt fortsatta engagemang.Vill du anlita 35års
erfarenhet ?

Vi mottager ditt
uppdrag med personligt engagemang

När Du anlitar oss betalar Du för kompetens, tid o arbetsinsats,
vi har varit fastighetsmäklare i mer än 35 år.

MÄKLARSAMVERKAN


Bysistorget 8
118 21
Stockholm

tel: 08-94 03 10
mobil:070-794 03 11E-post: info@maklarsamverkan.se